• JULI1
  • JULI2

WELCOME TO EXTRUDERONLINE

ພວກເຮົາມີການຄົ້ນຄວ້າເປັນມືອາຊີບແລະທີມງານພັດທະນາແລະທີມງານດ້ານວິຊາການມືອາຊີບ, ພວກເຮົາສາມາດຍອມຮັບການອອກແບບຂອງລູກຄ້າແລະເຮັດໃຫ້ການອອກແບບສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

ບໍລິການຜ່ານຈົດຫມາຍຂ່າວ

ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ