• JULI1
  • JULI2

WELCOME TO EXTRUDERONLINE

අපි වෘත්තීය පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය කණ්ඩායම සහ වෘත්තීය තාක්ෂණික කණ්ඩායම ඇති, අප පාරිභෝගික නිර්මාණය පිළිගෙන ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්යතාවයන් සඳහා නිර්මාණය කළ හැක.

වර්ගය අනුව වෙළඳසැල්

අපගේ නිෂ්පාදන

අප සමඟ වැඩ